1. Home
  2. Docs
  3. Power BI Connector voor Twinfield
  4. 2. Power BI Desktop
  5. 2.3 Aandachtspunten Twinfield

2.3 Aandachtspunten Twinfield

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Twinfield.

GrootboekSaldi en GrootboekMutaties

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode en per kostenplaats bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Debiteuren / DebiteurenLijst en Crediteuren / CrediteurenLijst

Het verschil tussen de tabellen Debiteuren en DebiteurenLijst is dat de tabel Debiteuren meer gedetailleerde informatie bevat, zoals bijvoorbeeld postcode, plaats, etc. De tabel DebiteurenLijst bevat alleen de RelatieCode en Naam, waardoor deze sneller kan worden ingelezen. Hetzelfde geldt voor de tabellen Crediteuren en CrediteurenLijst.

Was dit artikel nuttig voor je? Ja Nee

Hoe kunnen we je helpen?