1. Home
  2. Power BI Connector voor L...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten Loket

2.4 Aandachtspunten Loket

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Loket.

Toegangsrechten

In de Power BI Connector zijn alleen de tabellen beschikbaar waarvoor in Loket toegangsrechten zijn en waar in Loket een licentie voor is. Voor de andere tabellen wordt een foutcode 403 ‘Insufficient rights for this request’ getoond.

Tabel LoonJournaal

In Loket zijn er 2 verschillende mogelijkheden voor de journalisering: loonruns en journaalruns. Aangezien de loonruns op termijn door Loket worden uitgefaseerd maken we in de Power BI Connector alleen gebruik van de journaalruns.