1. Home
  2. Power BI Connector voor M...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten Multivers / Boekhoud Gemak

2.4 Aandachtspunten Multivers / Boekhoud Gemak

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Multivers / Boekhoud Gemak.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

GrootboekRubrieken

In Multivers kun je 3 verschillende grootboekrubriceringen vastleggen. Met de Power BI connector lezen we deze alle 3 in, in de Power Query Editor kun je de niet gewenste rubrieken eruit filteren.

De gelaagde structuur die je in Multivers ziet kun je helaas niet rechtstreeks via de API van Multivers uitlezen. Door zelf een logische codering te gebruiken is het echter wel mogelijk om in Power BI de gelaagde structuur te creëren, bijvoorbeeld door in Power Query het eerste aantal posities te gebruiken als parentcode.

blank