Foutmelding: De import ConnectorExactOnline.Imports komt met geen enkele export overeen. Hebt u een modulereferentie over het hoofd gezien?

SupportCategorie: Power BI Connector AlgemeenFoutmelding: De import ConnectorExactOnline.Imports komt met geen enkele export overeen. Hebt u een modulereferentie over het hoofd gezien?
Arie van Klompenburg Medewerkers gevraagd 2 jaar geleden

Bij het verversen van rapport in Power BI Desktop krijg ik de melding “De import ConnectorExactOnline.Imports komt met geen enkele export overeen. Hebt u een modulereferentie over het hoofd gezien?”

English message: “The import ConnectorExactOnline.Imports matches no exports. Did you miss a module reference?”

1 antwoorden
Beste antwoord
Arie van Klompenburg Medewerkers beantwoord 2 jaar geleden

Deze melding betekent dat de Power BI Connector niet gevonden kan worden.

Als de Power BI Connector nog niet geïnstalleerd is, volg dan de stappen uit hoofdstuk 2.1 van de handleiding. Na de installatie van de connector moet Power BI Desktop opnieuw gestart worden.

Als de Power BI Connector al wel geïnstalleerd is, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • De connector is in de verkeerde map geïnstalleerd: voer de installatie opnieuw uit en kies de installatiemap C:\Users\<Gebruikersnaam>\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors.
  • Wanneer in Windows gewerkt wordt met een ‘zwervend profiel’ dan het zijn dat de map Documents op een andere locatie staat. Ga naar Start > Uitvoeren en vul hier ‘explorer %USERDOCS%’ in (zonder aanhalingstekens) en klik OK. De map die nu geopend wordt is de Documenten-map waarin de connector onder \Power BI Desktop\Custom Connectors geïnstalleerd moet worden.
  • De Power BI Connector is in het Engels geïnstalleerd terwijl in het PBIX-bestand de Nederlandstalige versie wordt gebruikt, of andersom. Let op: het gaat om de taal van de Power BI Connector, de taal van Power BI Desktop maakt niet uit. (Dit is alleen van toepassing op de Power BI Connector voor Exact Online.)