1. Home
  2. Power BI Connector voor K...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten King

2.4 Aandachtspunten King

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met King.

GrootboekRubrieken

De tabel GrootboekRubrieken wordt gevuld vanuit de variabele balansen in King. Voor de boomstructuur met verschillende niveaus gaat de connector er van uit dat alle balansrubrieken beginnen met een 0 (bijvoorbeeld 001.002.003) en dat alle resultaatrubrieken beginnen met een 1 (bijvoorbeeld 100.001.002).

Budgetten

In King kunnen de budgetsaldi op 2 manieren ingevuld worden, een handmatig ingevuld bedrag per periode of een verdeling over perioden op basis van een budgetverdeling. Met de connector worden de saldi ingelezen die op basis van een budgetverdeling zijn ingevoerd.