1. Home
  2. Power BI Connector voor S...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten SnelStart

2.4 Aandachtspunten SnelStart

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met SnelStart.

Beginbalans

SnelStart kent geen afzonderlijke periode voor de beginbalans. Dat betekent dat de regels / saldi van de beginbalans zijn opgenomen in de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi. Daarnaast is er een tabel Openingsbalans aanwezig waarin alleen de beginbalansmutaties zijn opgenomen.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

Rubrieken

SnelStart kent een hiërarchische structuur met Grootboekrubrieken. In de Power BI Connector is in de tabel Grootboek een kolom GrootboekRubriek aanwezig. De grootboekrubrieken in SnelStart hebben echter alleen een omschrijving en geen nummering.

Door de omschrijving van de grootboekrubrieken in te vullen als “code | omschrijving” met een oplopend gesorteerde code kun je dit in Power Query splitsen op het | teken. Verder is het van belang om in de codering rekening te houden met de hiërarchische structuur zoals in onderstaand voorbeeld. Dus bijvoorbeeld “021 | Opbrengsten”, “0211 | Omzet” en “02111 | Fietsen”.

Voor een correcte sortering van de grootboekrubrieken moeten alle balansposten beginnen met 01 (bijv. 011, 012, 0121, etc) en alle resultaatposten met 02 (bijv. 021, 022, 0221, etc).

Een rubriek wordt pas door SnelStart doorgegeven als er ook een grootboekrekening aan gekoppeld is. Daarom kan het nodig zijn om ‘dummy rekeningen’ toe te voegen. Deze ‘dummy rekeningen’ hoeven geen saldo te hebben.

Op basis van deze codering kun je de hiërarchische structuur ook in Power BI tonen.

blank