Template Cashflow Prognose 2 – Twinfield

995,00

Template Cashflow Prognose 2 – Twinfield, maakt gebruik van de Power BI Connector voor Twinfield (meer info op www.powerbiconnector.nl)

Beschrijving

De Template Cashflow Prognose 2 – Twinfield is een Power BI dashboard template. Je kunt het downloaden als PBIT-bestand, dat je opent in Power BI Desktop. Vervolgens heb je de beschikking over het volledige dashboard, inclusief het onderliggende datamodel. Je kunt het dashboard naar wens aanpassen en uitbreiden. Het is een ideaal middel om snel met Power BI te kunnen starten.

Om de template te kunnen gebruiken is een abonnement op de Power BI Connector voor Twinfield nodig (meer info op www.powerbiconnector.nl). De template is zowel te gebruiken in de browser als in de mobiele app.

Inhoud

Met de Template Cashflow Prognose 2 – Twinfield krijg je inzicht in de verwachte cashflow van je onderneming. De data is afkomstig uit de administratie en uit een aanvullende Excel Inputsheet. De cashflow wordt gepresenteerd in een grafiek en in een tabel. Je kunt doorklikken naar de onderliggende details, zodat je kunt zien hoe de getallen zijn opgebouwd.

De volgende cashflow types worden berekend:

 • Debiteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande verkoopfacturen uit Twinfield. Met de parameters ‘incourante debiteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande verkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
 • Verkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote verkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking verkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote verkopen niet worden meegenomen, omdat er al verkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
 • Crediteuren: worden bepaald op basis van de vervaldatum van openstaande inkoopfacturen uit Twinfield. Met de parameters ‘incourante crediteuren’ in de Excel inputsheet bepaal je per ouderdomscategorie de inbaarheid en betaaldatum van reeds vervallen facturen. Voor specifieke openstaande inkoopfacturen kan een uitzondering gemaakt worden.
 • Inkopen (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote inkopen in de Excel inputsheet. De budgetsaldi uit de administratie worden evenredig over de weken verdeeld. Met de parameter ‘Dagen orderverwerking inkoop’ in de Excel inputsheet bepaal je de termijn waarvan de begrote inkopen niet worden meegenomen, omdat er al inkooporders nodig zijn om dit te kunnen realiseren.
 • Kosten (begroot): worden bepaald op basis van de budgetsaldi in de administratie en/of de begrote kosten in de Excel inputsheet.
 • Overig (begroot): wordt bepaald op basis van de overige begrote posten in de Excel inputsheet.
 • BTW afdracht: wordt berekend op basis van de reeds in Twinfield geboekte BTW aangevuld met de BTW van begrote inkomsten en uitgaven. Voor de budgetsaldi uit de administratie wordt de standaard btw-code van de grootboekrekeningen gehanteerd. Bij de begrote posten in de Excel inputsheet wordt het btw-percentage per regel ingevuld. De afdracht vindt plaats in de maand na afloop het aangiftetijdvak uit de Excel inputsheet. De BTW afdracht wordt getoond als cashflow type Overig (begroot).
 • Cash saldo: wordt berekend op basis van de actuele banksaldi uit Twinfield, aangevuld met de begrote inkomsten en uitgaven.
 • Kredietlimiet: wordt berekend op basis van de invoer in de Excel inputsheet.

Excel Inputsheet

Niet alle gegevens zijn in Twinfield aanwezig, daarom wordt er een Excel Inputsheet meegeleverd waarin de aanvullende gegevens kunnen worden ingevuld.

blank

Template Cashflow Prognose 1 en 2

De template Cashflow Prognose voor Twinfield is beschikbaar in 2 versies, Cashflow Prognose 1 en Cashflow Prognose 2. De extra mogelijkheden van Cashflow Prognose 2 zijn de import vanuit meerdere administraties uit Twinfield en de mogelijkheid voor meerdere budgetscenario’s.

Gebruikte tabellen

In de template worden de volgende tabellen gebruikt:

 • Administraties
 • Crediteuren
 • CrediteurenOpenstaand (bewerkt)
 • Debiteuren
 • DebiteurenOpenstaand (bewerkt)
 • Grootboek (bewerkt)
 • GrootboekSaldi (bewerkt)
 • Openingsbalans (bewerkt)
 • BudgetSaldi (bewerkt)
 • Kalender

Gebruikte technieken

In de template worden de volgende technieken gebruikt:

 • Datamodel (feiten en dimensies)
 • Parameters
 • Pagina navigatie (doorklik vanuit cashflow pagina naar details)
 • DAX (cashflow saldi en mutaties, kredietlimiet saldi)
 • Power Query (bewerkingen voor benodigde brontabellen)

Ondersteuning bij implementatie

De template bevat geavanceerde methoden voor het genereren van de benodigde tabellen en het berekenen van de cashflow waarden. Om hier aanpassingen in te doen is kennis nodig van Power Query en DAX. Vanzelfsprekend kunnen we je daarbij van dienst zijn, met slechts een paar uur consultancy verzorgen we de implementatie van de cashflow prognose voor je eigen onderneming(en). Neem hiervoor contact met ons op.