1. Home
  2. Power BI Connector voor T...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten Twinfield

2.4 Aandachtspunten Twinfield

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Twinfield.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

Debiteuren / DebiteurenLijst en Crediteuren / CrediteurenLijst

Het verschil tussen de tabellen Debiteuren en DebiteurenLijst is dat de tabel Debiteuren meer gedetailleerde informatie bevat, zoals bijvoorbeeld postcode, plaats, etc. De tabel DebiteurenLijst bevat alleen de RelatieCode en Naam, waardoor deze sneller kan worden ingelezen. Hetzelfde geldt voor de tabellen Crediteuren en CrediteurenLijst.