1. Home
 2. Docs
 3. Power BI Connector voor AccountView
 4. 2. Power BI Desktop
 5. 2.3 Functie GetTable

2.3 Functie GetTable

Met de functie GetTable kun je alle business objecten (tabellen) van AccountView gebruiken, zodat je meer gegevens kunt inlezen dan alleen de voorgedefinieerde tabellen. Dit vereist wel wat technische kennis over het gebruik van de business objecten in AccountView. Ga in AccountView naar Document > Stamgegevens Programma > Data Dictionary voor een overzicht van alle business objecten, met de beschikbare velden, die AccountView heeft.

We werken hieronder een voorbeeld uit om de Vaste Activa vanuit AccountView in te lezen. In AccountView is dat de tabel FA_HDR met als business object FAH.

De werkwijze is in Power BI als volgt:

 • Klik in de navigator de map Functions open en vink de functie GetTable aan.
 • Vul bij AdministratieCode de administratiecode van PowerBIConnector.nl in.
 • Vul bij Service één van de volgende teksten in:
  • AccountViewData: voor alle tabellen die staan onder Document > Stamgegevens Administratie
  • AccountViewSystemData: voor alle tabellen die staan onder Document > Stamgegevens Systeem
 • Vul bij BusinessObject de naam van het business object in, zoals die staat in de Data Dictionary. In ons voorbeeld van Vaste Activa is dat ‘FAH’. (let op: hoofdlettergevoelig!)
 • Vul bij Fields de velden in die je wilt inlezen van deze tabel, gescheiden door een komma. De beschikbare velden kun je vinden in de Data Dictionary van AccountView, door op de betreffende tabel op CTRL-F6 te drukken. In ons voorbeeld zijn dit de velden: ‘FA_HDR.FA_CODE,FA_HDR.FA_DESC,FA_HDR.DATE_PCHS,FA_HDR.CAMT_PCHS,FA_HDR.FA_GRP’ (hoofdlettergevoelig!)
  Belangrijk is om ook de tabelnaam op te nemen, dus ‘FA_HDR.FA_CODE‘ in plaats van alleen ‘FA_CODE
  Kies alleen de velden die je nodig hebt, dat levert een betere performance op!
 • Vul bij Filter indien gewenst een filter in, zodat alleen die regels ingelezen worden die je nodig hebt. In AccountView bestaat elke filterregel uit meerdere onderdelen (veld, conditie, conditietype en waarde), vergelijkbaar met het selecteren in AccountView zelf.
  • FilterControlSource1: het veld uit de tabel waar je op wilt filteren, bijvoorbeeld FA_GRP
  • FilterOperator1: de filterconditie (Equal, NotEqual, EqualsExact, Max, Min, Greater, Less, Empty, NotEmpty, Contains, NotContains, Not, DateEquals, DateAfter, DateOnOrAfterDate, DateBeforeDate, DateOnBeforeDate)
  • FilterValueType1: het type van de gefilterde waarde:
   • Tekst = C
   • Datum = T
   • Getal = N
   • Ja/Nee = L
  • FilterValue1: de waarde/tekst waar je op wilt filteren:
   • Tekst: de tekst van je filter
   • Datum: de datum van je filter, ingevuld als {^2019-06-30}
   • Getal: het getal van je filter, met een punt als decimaalscheidingsteken
   • Ja/Nee: .T. voor Ja en .F. voor Nee
  • FilterIsListOfValues1: true als je meerdere waardes hebt ingevuld, anders false.
  • Bijvoorbeeld een filter op activagroep VERVOER vul je als volgt in: FilterControlSource1=FA_GRP&FilterOperator1=Equal&FilterValueType1=C&FilterValue1=VERVOER&FilterIsListOfValues1=false
  • Een filter op activagroep VERVOER én aanschafjaar in of na 2019 vul je als volgt in:
   FilterControlSource1=FA_GRP&FilterOperator1=Equal&FilterValueType1=C&FilterValue1=VERVOER&FilterIsListOfValues1=false&FilterControlSource2=YEAR_PCHS&FilterOperator2=Min&FilterValueType2=N&FilterValue2=2019&FilterIsListOfValues2=false
 • Klik op Apply, het voorbeeld wordt nu getoond.
 • Klik vervolgens op Transform Data om de tabel in de Power Query Editor in te lezen. Daar kun je de Result kolom uitklappen om de inhoud van de records te tonen.
Was dit artikel nuttig voor je? Ja Nee

Hoe kunnen we je helpen?