1. Home
  2. Power BI Connector voor A...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten AccountView

2.4 Aandachtspunten AccountView

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met AccountView.

Meerdere jaren

Een onderneming in AccountView bestaat uit meerdere administraties, van verschillende boekjaren. Als je met de connector meerdere boekjaren opvraagt, dan worden de gegevens uit verschillende administraties opgevraagd. De administraties van deze boekjaren moeten aan de AccountView-onderneming gekoppeld zijn en de AccountView gebruiker moet toegang hebben tot al deze administraties.

Let op: bij het toevoegen van een administratie aan een onderneming, zet AccountView deze standaard op ‘geblokkeerd’. Het vinkje Blk moet je uitzetten om deze blokkade op te heffen.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

GrootboekRubrieken

De rubrieken in AccountView (Document > Stamgegevens Administratie > Rubrieken) kennen geen boomstructuur met rubrieken en onderliggende rubrieken. In AccountView is dit een platte lijst. Om toch een boomstructuur met meerdere niveaus te kunnen gebruiken, geeft de connector elke rubriek wel een ParentID (ID van de bovenliggende rubriek). Dit is de rubriekcode van de huidige rubriek, minus de laatste positie. Dus van rubriek R12 is de parent R1, van rubriek R1 is de parent R.

Ook is het van belang om de grootboekrekeningen aan de rubrieken toe te voegen in de tab Gekoppelde rekeningen (niet vanaf en t/m rekening in de tab Algemeen).

Aantal gelijktijdige verbindingen

De koppeling van AccountView.Net loopt via een Windows-service (met de naam AccountView Communication Service) die lokaal op uw server is geïnstalleerd. De AccountView Communication Service kan een beperkt aantal gelijktijdige verbindingen aan om gegevens in te lezen. Het aantal verbindingen is het aantal cores dat op de processor van de betreffende server beschikbaar is +1. Een Quadcore processor kan dus 4+1=5 gelijktijdige verbindingen aan. Als er een zesde verbinding is dan geeft deze een time-out, wat in de connector een error 500 als gevolg heeft.

Als je hier tegenaan loopt, dan kun je in Power BI Desktop instellen dat deze geen gelijktijdige verbindingen maakt met de AccountView Communication Service. Dit kun je doen in het menu File > Options and setting > Options. Ga naar de optie Data Load onder het kopje Current File en zet het vinkje ‘Enable parallel loading of tables’ uit.