1. Home
  2. Power BI Connector voor A...
  3. 4. Updates
  4. Versie 2.20

Versie 2.20

Wijzigingen in versie 2.20

    • De parameter AantalJaren is nu optioneel gemaakt. Als er geen waarde wordt ingevuld wordt er 1 jaar ingelezen. Het voordeel is dat de Connector Key nu alleen per administratiecode (of combinatie van administratiecodes) moet worden ingegeven en niet meer bij het wijzigen van het aantal jaren.
    • In Power BI Desktop zijn naast het uitvoeren van de nieuwe setup geen wijzigingen nodig. Als er in de Data Gateway van de Power BI Service een datasource wordt gebruikt, dan moet hiervoor eenmalig een nieuwe databron worden toegevoegd. Zie handleiding 3.2 Toevoegen data source en 3.3 Gebruik in dataset