1. Home
 2. Docs
 3. Power BI Connector voor AFAS
 4. 1. PowerBIConnector.nl
 5. 1.1 Voorbereidingen in AFAS

1.1 Voorbereidingen in AFAS

De gegevens worden uit AFAS opgehaald met de behulp van de connectoren van AFAS. Er zijn een aantal inrichtingsstappen nodig in AFAS om de koppeling met Power BI te kunnen maken.

Volg de stappen uit de onderstaande beschrijving.

Stap 1: Voeg een systeemgebruiker toe

 • Menu-item: Algemeen | Beheer | Autorisatie tool
 • Klik op: Gebruiker | Nieuwe systeemgebruiker…
 • blank
 • Voer de code van de nieuwe Gebruiker in (beginnend met uw deelnemersnummer) en een Omschrijving, klik daarna op Volgende
 • blank
 • Zet het vinkje uit bij Profit Windows en klik op Volgende
 • blank
 • E-mail en UPN mogen leeg gelaten worden; klik op Volgende, daarna op Voltooien
 • blank
 • De gebruiker is nu aangemaakt. Deze gebruiker moet gekoppeld worden aan een groep. Dit gebeurt bij stap 2, die eveneens in de autorisatietool plaats vindt.

Meer info over het aanmaken van een systeemgebruiker in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Auth_SysUsr_Add.htm

Stap 2: Gebruiker koppelen aan groep

 • Klik aan de linker zijde op het tabblad Onderhoud groepen
 • Klik een groep aan die u wilt gebruiken om de zojuist aangemaakte gebruiker rechten te geven op de nog aan te maken appconnector (in onderstaande voorbeeld de groep: PR-006)
 • Klik aan de rechter zijde op het tabblad Gebruikers in groep
 • Zet het vinkje uit bij Alleen geselecteerde items tonen
 • Zet een vinkje voor de gebruiker die bij stap 1 is aangemaakt
 • blank
 • Sluit de autorisatietool

Meer info over het toevoegen van een gebruiker aan een groep in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Auth_Group_Add.htm

Stap 3: Getconnectors importeren

 • Menu-item: Algemeen | Uitvoer | Beheer | Getconnector
 • Klik op de actieknop Importeren
 • blank
 • Klik op Map en selecteer de map waarin de Getconnectors staan. (Bij de installatie van de connector wordt een ZIP-bestand met de Getconnectors in de installatiemap geplaatst.)
 • blank
 • Klik op Voltooien
 • Klik op OK bij de melding dat het importeren voltooid is
 • blank
 • Controleer of alle Getconnectors goed geïmporteerd zijn
 • blank
 • Klik nogmaals op Voltooien

Meer info over het importeren van getconnectors in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnnctr_ImpExp.htm

Stap 4a: App connector aanmaken

 • Menu-item: Algemeen | Beheer | App connector
 • Klik op Nieuw
 • blank
 • Vul de Omschrijving in en kies de Gebruikersgroep die bij stap 2 is gebruikt
 • blank
 • Klik op Voltooien, de eigenschappen van de App connector worden nu geopend

Meer info over het aanmaken van app connectors in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Apps_Custom_Add.htm

Stap 4b: App connector configureren

 • Ga naar het tabblad Algemeen en zet het vinkje uit bij Geblokkeerd
 • blank
 • Ga naar het tabblad GetConnectoren en klik op Nieuw
 • blank
 • Maak een snelfilter in de kolom Connector-Id: @pbc_
 • blank
 • Selecteer alle GetConnectoren (Ctrl-A) en klik daarna op Voltooien
 • blank
 • Ga naar het tabblad Gebruikerstokens en klik op Nieuw
 • Selecteer de Gebruiker die bij stap 1 is aangemaakt en vul een Omschrijving Klik daarna op Volgende
 • blank
 • Druk op de knop Kopieer, de volledige token inclusief de <tags> wordt gekopieerd. Bewaar deze token, deze hebt u nodig hebt bij het configureren van de Power BI Connector. Zie daarvoor hoofdstuk ‘1.3 Connectors’ van de handleiding.
 • Klik op Voltooien en sluit daarna de eigenschappen van de App connector met OK
 • De inrichting binnen AFAS Profit is nu gereed

Meer info over de app connectors in de AFAS help: https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_App.htm

 Stap 5a: InSite hoofdsite instellen

 • Menu-item: Algemeen | Omgeving | Beheer | Eigenschappen
 • Tabblad Algemeen
 • Selecteer uw InSite hoofdsite als die nog niet ingevuld staat
 • blank
 • Klik op OK en open de omgeving opnieuw

Stap 5b: Invullen weblocatie ten behoeve van Power BI Connector

 • Menu-item: Algemeen | In & OutSite | Site
 • Open de eigenschappen van de site die bij stap 5a ingesteld is als hoofdsite
 • Ga naar het tabblad Publiceren en neem de waarde over die ingesteld staat bij Weblocatie (kan niet gekopieerd worden). Meestal is dit: https://<deelnemernummer>.afasinsite.nl
 • blank
 • Klik op Annuleren
 • Selecteer de site nogmaals, en klik op de actieknop Definitie
 • blank
 • Vul op het tabblad Algemeen bij Toelichting de weblocatie in, zoals die ook op het tabblad publiceren staat
 • blank

 

Was this article helpful to you? Yes No 1