1. Home
  2. Power BI Connector voor A...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten AFAS

2.4 Aandachtspunten AFAS

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met AFAS.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

GrootboekRubrieken en GrootboekMapping

Het schema met de grootboekrubrieken heet in AFAS standaard “Rapportagestructuur”. In de tabel GrootboekRubrieken is de kolom GrootboekRubriekSchema altijd gevuld met de tekst “Rapportagestructuur” en in de tabel GrootboekMapping is de kolom GrootboekMappingSchema altijd gevuld met de tekst “Rapportagestructuur”.

Tabellen HRM

Voor het inlezen van de HRM-tabellen is het nodig dat in AFAS Profit de administratie gekoppeld is aan de organisatie. Dit is dan uiteraard dezelfde organisatie als de werkgever.

LoonJournaal

Voorwaarde is dat de er gejournaliseerd wordt in dezelfde omgeving als waarin de financiële administratie staat.