1. Home
  2. Power BI Connector voor A...
  3. 2. Power BI Desktop

2. Power BI Desktop

De Power BI Connector voor AFAS kan in Power BI Desktop gebruikt worden om gegevens te importeren uit AFAS Profit. Per werkplek waar Power BI Desktop is geïnstalleerd moet ook de connector geïnstalleerd worden, onder dezelfde gebruiker waar ook Power BI Desktop is geïnstalleerd.

We gaan er in deze handleiding van uit dat Power BI Desktop al geïnstalleerd is. U kunt Power BI Desktop downloaden van de website van Microsoft.

Dit is alleen nodig voor de gebruikers die in Power BI Desktop een dashboard gaan maken. Voor gebruikers die het dashboard alleen bekijken in de online Power BI Service hoeven Power BI Desktop en de Power BI Connector niet geïnstalleerd te worden.

Articles