1. Home
 2. Docs
 3. Power BI Connector voor Exact Online
 4. 2. Power BI Desktop
 5. 2.3 Functie GetTable

2.3 Functie GetTable

Met de functie GetTable kun je alle endpoints (tabellen) van Exact Online gebruiken, zodat je meer gegevens kunt inlezen dan alleen de voorgedefinieerde tabellen. Dit vereist wel wat technische kennis over het gebruik van de endpoints van Exact Online.

Kijk op https://start.exactonline.nl/docs/HlpRestAPIResources.aspx voor een overzicht van alle endpoints, met de beschikbare velden, die Exact Online aanbiedt.
Belangrijke tip: er zijn ook een aantal endpoints beschikbaar in de Bulk service. Deze zijn bedoeld voor het inlezen van grote aantallen regels van bijvoorbeeld mutatieregels, verkoopfacturen, artikelen en debiteuren. Met de Bulk service worden deze regels sneller ingelezen en heb je een veel betere performance. Zorg er verder voor dat je met de filter-parameter alleen de gegevens inleest die je daadwerkelijk nodig hebt. De Bulk services kun je herkennen aan de naam Bulk in de eerste kolom Service.

De werkwijze is als volgt:

 • Klik in de navigator de map Functions open en vink de functie GetTable aan.
 • In dit schermvoorbeeld hebben we de voorraadregels (StockCounts) opgevraagd.
 • Vul bij AdministratieCode de administratiecode van PowerBIConnector.nl in.
 • Vul bij Service de servicenaam van de endpoint in, zoals die staat in de Resource URI. In ons voorbeeld is dat inventory. (let op: zonder hoofdletters!)
 • Vul bij Endpoint de naam van de endpoint in, zoals die staat in de Resource URI. In ons voorbeeld is dat StockCounts. (let op: hoofdlettergevoelig!)
 • Vul bij Select de velden in die je wilt inlezen van deze endpoint, gescheiden door een komma. In ons voorbeeld zijn dit de velden: StockCountID,Description,Status,StockCountDate,StockCountLines (hoofdlettergevoelig!)
  Kies alleen de velden die je nodig hebt, dat levert een betere performance op!
 • Vul bij Expand indien nodig de regel endpoint in. Bij de meeste endpoints is dit niet van toepassing. In ons voorbeeld is dit StockCountLines.
 • Vul bij Filter het gewenste filter in, zodat alleen die regels ingelezen worden die je nodig hebt. Gebruik altijd een datumfilter om alleen de regels uit het gewenste periodebereik in te lezen. Bijvoorbeeld Date ge DateTime’2020-01-01T00:00:00′ om alleen de gegevens vanaf 1 januari 2020 in te lezen. Of bijvoorbeeld Status eq 21 om alleen de verwerkte voorraadregels in te lezen.
 • Vul bij Criteria de function criteria in, dit is alleen verplicht bij de meeste Function URI’s. Bijvoorbeeld de function uri AgingOverviewByAccount heeft als verplichte parameter accountId={Edm.Guid}. Vul hier dan de volledige parameter in inclusief de naam, bijvoorbeeld accountId=guid’1fecc344-5957-4099-8bd4-94b650064467′
 • Vul bij Beta de tekst ‘true’ in als het een endpoint betreft die in beta is, anders kan dit veld leeg gelaten worden.
 • Klik op Apply, het voorbeeld wordt nu getoond.
 • Klik vervolgens op Transform Data om de tabel in de Power Query Editor in te lezen. Daar kun je de Result kolom uitklappen om de inhoud van de records te tonen.
Was dit artikel nuttig voor je? Ja Nee

Hoe kunnen we je helpen?