1. Home
  2. Power BI Connector voor E...
  3. 2. Power BI Desktop
  4. 2.4 Aandachtspunten Exact Online

2.4 Aandachtspunten Exact Online

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Exact Online.

GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties

Om onnodige (dubbele) imports te voorkomen is het van belang om te kiezen voor de tabel GrootboekSaldi óf GrootboekMutaties.

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Maar bij een administratie met veel kostenplaatsen/kostendragers kan ook de tabel GrootboekSaldi erg groot en traag worden. Het afhankelijk van de administratie welke tabel het best geschikt is.

Het is in alle situaties onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

Gebruikers en medewerkers

Exact Online kent het onderscheid tussen Gebruikers en Medewerkers. Gebruikers zijn de gebruikers die een inlogcode voor Exact Online hebben, medewerkers hebben geen inlogcode. In Exact Online zijn bijvoorbeeld Offertes en Verkooporders gekoppeld aan Gebruikers, maar geboekte uren zijn gekoppeld aan Medewerkers. In de connector zijn beide tabellen, Gebruikers en Medewerkers, beschikbaar.

VerlofUren en VerlofUrenPerDag

De tabel VerlofUren bevat de opgenomen verlofuren, met het totale aantal uren per verlofregistratie (vanaf en t/m datum). In de tabel VerlofUrenPerDag staan de opgenomen verlofuren met het aantal uren per dag. Beide tabellen bevatten alleen de opgenomen verlofuren, de automatisch opgebouwde verlofuren zijn niet beschikbaar in de Exact Online API. (Let op: de tabel VerlofUrenPerDag is in Exact Online België nog niet beschikbaar.)

VerzuimUren en VerzuimUrenPerDag

De tabel VerzuimUren bevat de geregistreerde verzuimuren, met het totale aantal uren per verzuimregistratie (vanaf en t/m datum). In de tabel VerzuimUrenPerDag staan de geregistreerde verzuimuren met het aantal uren per dag. (Let op: de tabel VerzuimUrenPerDag is in Exact Online België nog niet beschikbaar.)