1. Home
  2. Docs
  3. Power BI Connector voor Exact Online
  4. 2. Power BI Desktop
  5. 2.4 Aandachtspunten Exact Online

2.4 Aandachtspunten Exact Online

Onderstaand beschrijven we een aantal specifieke aandachtspunten voor de koppeling met Exact Online.

GrootboekSaldi en GrootboekMutaties

Het verschil tussen de tabellen GrootboekMutaties en GrootboekSaldi is dat de tabel GrootboekMutaties alle afzonderlijke mutatieregels bevat en de tabel GrootboekSaldi de saldi per grootboekrekening, per periode, per kostenplaats en per kostendrager bevat. Bij een grote administratie met veel mutaties kan de tabel GrootboekMutaties erg groot en traag worden. Gebruik deze tabel bij een grote administratie daarom alleen als dat noodzakelijk is.

Het is sowieso onnodig om deze tabellen allebei in te lezen. Vanuit de tabel GrootboekMutaties kun je met DAX eenvoudig de saldi per grootboekrekening, periode, kostenplaats en kostendrager te berekenen.

Gebruikers en medewerkers

Exact Online kent het onderscheid tussen Gebruikers en Medewerkers. Gebruikers zijn de gebruikers die een inlogcode voor Exact Online hebben, medewerkers hebben geen inlogcode. In Exact Online zijn bijvoorbeeld Offertes en Verkooporders gekoppeld aan Gebruikers, maar geboekte uren zijn gekoppeld aan Medewerkers. In de connector zijn beide tabellen, Gebruikers en Medewerkers, beschikbaar.

Was this article helpful to you? Yes No