1. Home
  2. Power BI Connector voor E...
  3. 4. Updates
  4. Versie 2.89

Versie 2.89

Wijzigingen in versie 2.89

  • Tabel DienstVerbanden toegevoegd, om meer aan te sluiten bij de structuur van Exact Online
  • Tabel ArbeidsContracten uitgebreid met kolom DienstVerbandID
  • Tabel RoosterUren uitgebreid met kolommen DienstVerbandID en FTE (kolommen ArbeidsContractID en AfdelingID komen te vervallen)
  • Tabel Functies uitgebreid met kolom DienstVerbandID
  • Tabel Salarissen uitgebreid met kolom DienstVerbandID
  • Tabel VerlofUrenPerDag toegevoegd met de verlofuren op dagbasis
  • Tabel VerzuimUrenPerDag toegevoegd met de verzuimuren op dagbasis

Voor de tabellen VerlofUrenPerDag en VerzuimUrenPerDag moet in de rechten van Exact Online de rol ‘Ophalen afwezigheidsuren per dag (via API)’ zijn aangevinkt.